klimatyzator do domu

o klimatyzacji i wentylacji i klimatyzatorach w kilku słowach

dofinansowanie

Autor: admin o niedziela 7. wrzesień 2014

W celu wsparcia działań proekologicznych istnieje możliwość ubiegania się o dotacje na zamontowanie w swoich domach urządzeń wykorzystujących energię odnawialną tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.

Od września 2010 roku rodziny i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na dofinansowanie ok. 45% kredytu wziętego na zakup kolektorów słonecznych do ogrzewania wody - zapowiedział prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kredyty adresowane będą do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której zamierzają zamontować zakupione kolektory słoneczne oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem odbiorców ciepłej wody z sieci ciepłowniczych.

Najważniejszy-,program w którym opisane są wszelkie wymogi dla kolektorów

Ze swojej strony , napisałam do -chyba wszystkich możliwych dostępnych na rynku Lubelskim w internecie -firm , które reklamują się w zakresie instalacji kolektorów słonecznych .

Następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska , skąd dostałam informację które Banki do tej pory biorą udział w projekcie

Są to :

Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.

Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.

Warszawskim Bankiem Spółdzielczym

niektóre z nich ,

cyt:

“..Do kosztów kwalifikowanych zalicza sie koszt kolektora słonecznego, którego dostawca

legitymuje się:

1) sprawozdaniem z jego badań na zgodnośc z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez

akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności,

wydanym przez akredytowana jednostkę certyfikujacą lub

2) europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostke

certyfikujaca. Ze swojej strony , napisałam do -chyba wszystkich możliwych dostępnych na rynku Lubelskim w internecie -firm , które reklamują się w zakresie instalacji kolektorów słonecznych .

Następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska , skąd dostałam informację które Banki do tej pory biorą udział w projekcie

Są to :

Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.

Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.

Warszawskim Bankiem Spółdzielczym

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może byc wcześniejsza niż 5 lat

licząc od daty złożenia wniosku o kredyt…”